Polisi cwcis

Rydym yn defnyddio 'cwcis' (ffeiliau testun a roddir ar eich cyfrifiadur) i gasglu gwybodaeth am ymwelwyr â'n gwefan.

Darllenwch ein polisi preifatrwydd cyffredinol yma.

Mae cwcis yn ein galluogi i'ch gwahaniaethu chi a defnyddwyr eraill ein gwefan. Mae hyn yn helpu i:

  • ddarparu profiad da i chi pan fyddwch chi’n defnyddio ein gwefan; ac mae’n
  • caniatáu i ni wneud gwelliannau i’n gwefan ni. 

[Wrth barhau i bori drwy'r safle, rydych chi'n cytuno i'n defnydd o gwcis.]

Ffeil fach o lythrennau a rhifau yw cwci yr ydym yn ei storio ar eich porwr neu ar eich disg galed os ydych chi'n cytuno. Mae cwcis yn cynnwys gwybodaeth sy'n cael ei throsglwyddo ar yriant caled eich cyfrifiadur.

Dysgwch fwy am sut i reoli cwcis.

Rydym yn defnyddio'r cwcis a ganlyn ar ein gwefan:

  • Cwcis cwbl angenrheidiol.  Dyma'r cwcis sydd eu hangen ar gyfer gweithredu ein gwefan. Maent yn cynnwys, er enghraifft, cwcis sy'n eich galluogi i chi logio i mewn i fannau diogel o'n gwefan, defnyddio cart siopa neu ddefnyddio gwasanaethau e-filio.
  • Cwcis dadansoddiadol / perfformiad.  Maent yn ein galluogi i adnabod a chyfrif nifer yr ymwelwyr a gweld sut mae ymwelwyr yn symud o gwmpas ein gwefan pan fyddant yn ei defnyddio. Mae hyn yn ein helpu i wella'r ffordd y mae ein gwefan yn gweithio, er enghraifft, trwy sicrhau bod defnyddwyr yn dod o hyd i'r hyn y maent yn chwilio amdano yn rhwydd.
  • Cwcis swyddogaethol.  Defnyddir y rhain i'ch adnabod chi pan fyddwch chi'n dychwelyd at ein gwefan. Mae hyn yn ein galluogi i bersonoli ein cynnwys i chi, eich cyfarch yn ôl eich enw a chofio eich dewisiadau (er enghraifft, eich dewis iaith neu ranbarth).
  • Cwcis targedu.  Mae'r cwcis hyn yn cofnodi'ch ymweliad â'n gwefan, y tudalennau yr ydych wedi ymweld â hwy a'r dolenni a ddilynwyd gennych. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon i wneud ein gwefan a'r hysbysebion a ddangosir arno yn fwy perthnasol i'ch diddordebau chi. Efallai y byddwn hefyd yn rhannu'r wybodaeth hon â thrydydd parti at y diben hwn.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y cwcis unigol yr ydym yn eu defnyddio a'r dibenion y byddwn yn eu defnyddio ar eu cyfer yn y tabl isod:

Dadansoddiadau cyffredinol

Enw’r cwci     Pwrpas                        
_ga                                                                 This helps us count how many people visit developmentbank.wales by tracking if you’ve visited before       
_ga                                                                 Used to manage the rate at which page view requests are made

 

Dadansoddiadau Google

Enw’r cwci     Pwrpas                        
_utma Fel _ga, mae hyn yn rhoi gwybod i ni os ydych chi wedi ymweld o'r blaen, felly gallwn gyfrif faint o'n hymwelwyr sy'n newydd i banc datblygu.cymru neu i dudalen benodol
_utma Mae hyn yn gweithio gydag _utmc i gyfrifo faint o amser rydych chi'n ei dreulio ar bancdatblygu.cymru.

 

Dysgwch fwy am ddiogelwch a phreifatrwydd yn Google Analytics.

Enw’r cwci     Pwrpas                        
_utmc Mae hyn yn gweithio gyda _utmb i gyfrifo pan fyddwch chi'n cau eich porwr
_utmz Mae hyn yn dweud wrthym sut wnaethoch chi gyrraedd at bancdatblygu.cymru (er enghraifft, o wefan arall neu beiriant chwilio)

 

Teclyn rheoli cwcis 

Enw’r cwci Pwrpas                        
development-bank-of-wales_cookiecontrol Mae hwn yn storio eich dewis rheoli cwci chi. Mae hwn wedi cael ei osod bob amser.

 

Ychwanegu hyn

Enw’r cwci Pwrpas                        
__atuvc Fe’i defnyddio gan fotymau rhannu cymdeithasol AddThis 
__atuvc Fe’i defnyddio gan fotymau rhannu cymdeithasol AddThis 

 

Cwcis drupal

Enw’r cwci  Pwrpas     
has_js Mae Drupal yn defnyddio'r cwci hwn i nodi a yw porwr yr ymwelydd wedi galluogi Javascript ai peidio.

 

Cwcis Hotjar

Enw’r cwci   Pwrpas                        
_hjClosedSurveyInvites Gosodir y cwci hwn unwaith y bydd ymwelydd yn rhyngweithio gyda 'popup' modiwlaidd sy'n cynnwys gwahoddiad Arolwg.  Fe'i defnyddir i sicrhau nad yw'r un gwahoddiad Arolwg yn ail-ymddangos os yw wedi dangos eisoes.
_hjDonePolls Gosodir y cwci hwn unwaith y bydd ymwelydd yn cwblhau arolwg trwy ddefnyddio'r teclyn Adborth Pleidleisio. Fe'i defnyddir i sicrhau na fydd yr un arolwg yn ail-ymddangos os yw wedi cael ei lenwi eisoes.
    
_hjMinimizedPolls Gosodir y cwci hwn unwaith y bydd ymwelydd yn lleihau teclyn Adborth Pleidleisio. Fe'i defnyddir i sicrhau bod y teclyn yn aros ar ffurf wedi ei leihau pan fydd yr ymwelydd yn mynd trwy'ch gwefan.
_hjDoneTestersWidgets _hjDoneTestersWidgets Gosodir y cwci hwn unwaith y bydd ymwelydd yn cyflwyno eu gwybodaeth yn y teclyn Recriwtio Defnyddwyr Profi. Fe'i defnyddir i sicrhau na fydd yr un ffurflen yn ail-ymddangos os yw wedi'i llenwi yn barod. _hjMinimizedTestersWidgets Gosodir y cwci hwn unwaith y bydd ymwelydd yn lleihau teclyn Recriwtio Profwyr Defnyddio. Fe'i defnyddir i sicrhau bod y teclyn yn aros wedi ei leihau pan fydd yr ymwelydd yn mynd trwy'ch gwefan.
_hjMinimizedTestersWidgets _hjIncludedInSample Mae'r cwci sesiwn hwn wedi'i osod i roi gwybod i Hotjar a yw'r ymwelydd hwnnw wedi'i gynnwys yn y sampl sy'n cael ei ddefnyddio i greu ffwneli.
_hjIncludedInSample _hjDoneTestersWidgets Gosodir y cwci hwn unwaith y bydd ymwelydd yn cyflwyno eu gwybodaeth yn y teclyn Recriwtio Defnyddwyr Profi. Fe'i defnyddir i sicrhau na fydd yr un ffurflen yn ail-ymddangos os yw wedi'i lenwi yn barod. _hjMinimizedTestersWidgets Gosodir y cwci hwn unwaith y bydd ymwelydd yn lleihau teclyn Recriwtio Profwyr Defnyddio. Fe'i defnyddir i sicrhau bod y teclyn yn aros wedi ei leihau pan fydd yr ymwelydd yn mynd trwy'ch gwefan.

 


[Noder os gwelwch yn dda y gall trydydd parti (gan gynnwys, er enghraifft, rhwydweithiau hysbysebu a darparwyr gwasanaethau allanol fel gwasanaethau dadansoddi traffig ar y we) ddefnyddio cwcis hefyd, ac nid oes gennym reolaeth dros hyn. Mae'r cwcis hyn yn debygol o fod yn gwcis dadansoddol / perfformiad neu'n gwcis targedu]

Gallwch flocio cwcis trwy weithredu'r gosodiad ar eich porwr sy'n eich galluogi i wrthod gosod cwcis neu rai o'r cwcis. Fodd bynnag, os ydych chi'n defnyddio gosodiadau eich porwr i atal pob cwci (gan gynnwys cwcis hanfodol) efallai na fyddwch yn gallu cael mynediad at bob rhan neu rai rhannau o'n gwefan.

Gallwch optio allan o Google Analytics a chwcis Hotjar.