Darganfyddwch sut yr ydym ni wedi cefnogi gwahanol fusnesau ar hyd a lled Cymru.

 

Rydym wedi troi ein brwdfrydedd ni at ffilm a chynnwys yn fusnes llwyddiannus.

Storm + Shelter, benthyciad o £30,000 ar gyfer offer newydd

Mae hyn yn cynnwys busnesau sy'n darparu gwasanaethau a chynhyrchion gwyrdd yn ogystal â'r rhai sy'n cymryd camau i ddod yn fwy cynaliadwy
Mae mentergarwr ifanc rhwng 18 a 30 oed
Primesave

Primesave Homes

Benthyciad
Stratigens

Stratigens

Ecwiti
Hope-Macy

Hope Macy

Ecwiti
Bathing-Beauty

Bathing Beauty

Micro fenthyciad
MKR-Property

MKR Property Developments

Benthyciad
Maggie-Cross

Maggie Cross Jewellery

Micro fenthyciad
The-Ethikos Group

The Ethikos Group

Benthyciad
QLM

QLM

Ecwiti
Avantis-Marine

Avantis Marine

Ecwiti a benthyciad
Explorage.com

Explorage.com

Ecwiti
Wellspring-Homes

Wellspring Homes

Benthyciad
Nextcolour-Limited

Nextcolour Limited

Benthyciad
Dale-Nelson

Dale Sailing

Benthyciad
Pelcomb Bridge Holiday Park

Parc Gwyliau Pelcomb Bridge

Benthyciad
Reel Label Solutions

Reel Label Solutions

Ecwiti a benthyciad
Reacta Healthcare

Reacta Healthcare

Ecwiti
Riversimple

Riversimple

Ecwiti
Space Forge

Space Forge

Ecwiti
2B-Enterprising

2B Enterprising

Ecwiti
Matthew Griffin, owner of Lumberjack Axe Throwing

Lumberjack Axe Throwing

Micro fenthyciad
Wagonex Limited

Wagonex Limited

Ecwiti
Insight HRC

Insight HRC

Ecwiti a benthyciad
Ceryx Medical

Ceryx Medical

Ecwiti
Animal Trust

Animal Trust

“Rydym wrth ein bodd bod y Banc Datblygu yn cydnabod yr effaith gymdeithasol yr hyn rydym yn ei wneud ac yn credu yn ein model busnes."
Benthyciad
Cwmni Da

Cwmni Da

Benthyciad
Xscape Rooms

Xscape Rooms

Benthyciad
Vortex IoT

Vortex IoT

Ecwiti
Egni Co-op

Egni Co-op

Benthyciad
Deer Technology

Deer Technology

Ecwiti
Coincover

Coincover

Ecwiti
Windmills at dawn

Evens & Co

Benthyciad
Dawan Developments

Dawan Developments

Benthyciad
Cariad Glass

Cariad Glass

Micro fenthyciad
Finboot

Finboot

Ecwiti
Vindico

Vindico

Benthyciad
Propco Developments Ltd

Propco Developments Ltd

Benthyciad
Emily May Interiors

Emily May Interiors & Co

"Hwn yw’r profiad hawsaf i mi ei gael i godi arian ar gyfer y busnes ers i mi lansio Emily May Interiors & Co yn 2014."
Micro fenthyciad
Atherton Bikes

Atherton Bikes

Benthyciad
White Rose Care Home

Banyan Care Homes

Benthyciad
Bargoed Farm

Fferm Bargoed

Benthyciad
Just Love Foods

Just Love Food Company

Ecwiti a benthyciad
Meithrinfa Ddydd The Green Giraffe

Meithrinfa Ddydd The Green Giraffe

Benthyciad
Cleany Queeny

Cleany Queeny

Micro fenthyciad
Naissance

Naissance

Benthyciad
LITELOK

LITELOK

Ecwiti
Anglesey Sea Food Limited

Anglesey Sea Food Limited

Micro fenthyciad
Luxstar

Luxstar

Micro fenthyciad
Shearwater Eco

ShearWater Eco

“Fy uchelgais i ydi gweld ein cynhyrchion sy’n seiliedig ar blanhigion, yn rhydd o blastig ac yn rhydd o wastraff yn amnewid plastigion FMCG yn y cartref.”
Micro fenthyciad
Claire Vokes a Helen Morris

Brighter Minds Childcare

Micro fenthyciad
Dropbar Workshop

The Dropbar Workshop

Micro fenthyciad
Spectrum Internet

Spectrum Internet

Benthyciad
Dulus-Ltd

Dulas

Benthyciad
ACAI

ACAI

Benthyciad
Ellis Development

Ellis Development

“Mae'r cyllid hyblyg wedi'i deilwra gan Fanc Datblygu Cymru wedi ein galluogi i ddatblygu'r safle hwn yn gyfan gwbl ar ôl llenwi'r ddau gam cyntaf yn llwyddiannus."
Benthyciad
Tregoes Waffles

Tregroes Waffles

Benthyciad
The Oaks

The Oaks

Benthyciad
Health-and-Her

Health & Her

Ecwiti
The Good Sheds

The Goods Shed

Benthyciad
Nolan uPVC

Nolan uPVC

Ecwiti a benthyciad
Costcutter

Costcutter

Benthyciad
Gaea

Gaea

Micro fenthyciad
Green & Jenks

Green & Jenks

"Mae gennym gyswllt uniongyrchol y gallwn siarad â nhw unrhyw bryd sy'n cynnig cefnogaeth barhaus, ac mae hynny'n bwysig iawn wrth i ni geisio ehangu'r busnes.”
Micro fenthyciad
Moneyshake

Moneyshake

“Fe wnaethom' ni benderfynu mai’r partner buddsoddi sefydliadol gorau i ni fyddai Banc Datblygu Cymru. Rydym yn ffitio i mewn i'w portffolio presennol yn dda ac mae gennym gemeg gadarnhaol gyda'u tîm."
Ecwiti
Hutsix

Hut Six

"Mae'r ffaith ein bod wedi denu buddsoddiad gan fuddsoddwyr presennol, sydd wedi dewis arfer eu hawliau, yn ogystal â buddsoddwyr newydd yn cadarnhau eu cefnogaeth i'r cynnydd a wnaed gennym.”  
Ecwiti
Beech Developments

Beech Developments

“Mae angen lleol amlwg am gartrefi newydd o safon yng Nghaernarfon ac rydym yn falch o allu helpu i ateb y galw hwnnw gyda'n datblygiad.”
Benthyciad
ALS

ALS People

Ecwiti a benthyciad
Drone Evolution

Drone Evolution

Ecwiti
Ffwrnes Pizza

Ffwrnes Pizza

"Gallwn gynnig blas anhygoel o'r Eidal i bobl dda Caerdydd ym Marchnad Dan Do Caerdydd. Mae'n rysait ar gyfer llwyddiant.”
Micro fenthyciad
OpenGenius

OpenGenius

Ecwiti
Spotnails

Spotnails

“Mae gennym uchelgeisiau enfawr ar gyfer y cwmni ac mae'r gefnogaeth gan Fanc Datblygu Cymru yn hanfodol i gyflawni'r rhain."
Ecwiti a benthyciad
Barmouth Beach Club

Barmouth Beach Club

Benthyciad
Oneplanet Adventure

Oneplanet Adventure

Benthyciad
Vizolution

Vizolution

Ecwiti
Crwst

Crwst

“Mi fuaswn i'n argymell unrhyw fentergarwr lleol sydd eisiau dechrau neu dyfu eu busnes i gael sgwrs gyda thîm y Banc Datblygu. Mae eu cefnogaeth wedi bod yn wych ac mae'n bleser gweithio gyda'r tîm.”
Benthyciad
Quantum Coffee

Quantum Coffee Roasters

“Rydym wedi tyfu'r busnes yn fawr iawn mewn llai na blwyddyn ac yn naturiol fe ddaethom yn ôl at y Banc Datblygu pan oedd angen cyllid arnom i ehangu a sefydlu ochr gyfanwerthol y busnes.”
Micro fenthyciad
Rescape Innovation

Rescape

Ecwiti
A1 Eyewear

A1 Eyewear

"Gall prynu busnes fod yn brofiad sy'n chwarae ar nerfau rhywun ond roedd eu dull trylwyr a di-lol yn golygu fy mod i'n teimlo'n hollol hyderus trwy gydol y pryniant."
Micro fenthyciad
Mazuma

Mazuma

Ecwiti a benthyciad
X-Stream Properties

X-Stream Properties Limited

Benthyciad
Something-Different-Wholesale

Something Different Wholesale

Benthyciad
Oil 4 Wales

Olew Dros Gymru

Benthyciad
Off Road Engineering

Off Road Engineering

Micro fenthyciad
Bangor Tyre Services

Bangor Tyre Services

Benthyciad
Coastline Coaches

Coastline Coaches

Rydym yn gwmni uchelgeisiol sydd wastad yn chwilio am y gwerth gorau i'n cleientiaid.
Micro fenthyciad
Robinwood

Robinwood

Benthyciad
Maesteg Care Home

Maesteg Care Home

Micro fenthyciad
The Poetry Bookshop

The Poetry Bookshop

Micro fenthyciad
Lewis Homes

Lewis Homes

Benthyciad
Hilltop Honey

Hilltop Honey

"Rydym wrth ein bodd bod ein contractau gyda'r prif archfarchnadoedd yn tyfu, ond roedd angen i ni ehangu er mwyn cyflenwi ein harchebion ac i gyd-fynd â'r galw am ein cynnyrch."
Benthyciad
Jöttnar

Jöttnar

"Mae'r buddsoddiad hwn yn mynd i gefnogi ein hymestyniad dros y blynyddoedd nesaf wrth i ni dyfu ein hamrywiaeth o gynnyrch a hyrwyddo brand Jöttnar."
Ecwiti a benthyciad
Bodysocks

Bodysocks

Benthyciad
Seren Electricals

Seren Electrical

"Rwy'n edrych ymlaen at fynd â Seren ymlaen tra'n cynnal yr ethos o ganolbwyntio ar y cwsmer."
Ecwiti a benthyciad
The Hours

The Hours

Micro fenthyciad
Kelly Bolderson

Glamorgan Telecom

Ecwiti
Nutrivend

Nutrivend

"Mae ecwiti i ni yn golygu ein bod yn gallu elwa ar gefnogaeth ac arbenigedd buddsoddwr profiadol yn ogystal â'i gefnogaeth ariannol."
Ecwiti a benthyciad
Creo-Medical

Creo Medical

"Rydym wrth ein bodd gyda'r gefnogaeth a gawsom dros sawl rownd ariannu."
Ecwiti
Oaking Developments

Oaking Developments

Benthyciad
W2 Global

W2 Global

Ecwiti
Mainstay

Mainstay Marine

Rydym wedi gallu sicrhau contractau newydd ac ehangu ein gweithlu
Benthyciad
Storm and Shelter

Storm and Shelter

Micro fenthyciad