Cefnogaeth i gwsmeriaid

Os ydych chi'n cael anawsterau ariannol, edrychwch ar yr elusennau a'r sefydliadau isod sy'n gallu cynnig cyngor, cymorth a chefnogaeth.

Cefnogaeth ariannol

Mae aelod-ganolfannau yn cynnig cyngor ar ddyledion gan gynnwys cyngor arbenigol i gymunedau lleiafrifol a phobl ag anableddau.

Ewch i: Advice UK


Ffôn: 0300 777 0107

Yn cynnig cyngor cyfrinachol am ddim ar ddyledion i fusnesau bach a’r hunangyflogedig

Ewch i: Business Debtline


Ffôn: 0800 197 6026

Am gyngor a gwybodaeth ar ddyledion a phynciau eraill.

Ewch i: Cyngor ar Bopeth Cymru


Ffôn: 0800 7022 020

Am gyngor a gwybodaeth ar ddyledion a phynciau eraill

Ewch i: Cyngor ar Bopeth


Ffôn: 0800 144 8848

Yn cynnig cymorth cyfreithiol os yw’ch cartref mewn perygl

Ewch i: Cyngor Cyfreithiol Sifil 


Ffôn: 0345 345 4345

Mae MoneyHelper yn darparu offer, gwybodaeth a chyngor ariannol diduedd a hawdd eu cyrchu am ddim.

Ewch i: MoneyHelper


Ffôn: 0800 138 7777

Yn cynnig cyngor a gwybodaeth ar ddyledion

Ewch i: National Debtline


Ffôn: 0808 808 4000

Yn cynnig cyngor ar ddyledion ledled y DU

Ewch i: StepChange Debt Charity 


Ffôn: 0800 138 1111

Cefnogaeth iechyd meddwl

Yn darparu cyngor, cefnogaeth a chyfeillgarwch i bobl hŷn

 Ewch i: Age UK

Yn cynnig gwybodaeth a chymorth mewn perthynas ag iechyd meddwl. 

Ymwelwch â: Mind


Ebost


Ffôn: 0300 123 3393

Yn cynnig dolenni ar gyfer cymorth a chefnogaeth gyda gamblo problemus

Ewch i: GIG

 

Yn cynnig cymorth cyfrinachol am ddim a chefnogaeth lles i'r rhai sydd mewn trallod 24 awr y dydd 365 diwrnod y flwyddy

Ewch i: Samariad    


Ebost


Ffôn: 116123

 

Ysgrifennwch at : LLYTHYRAU'R SAMARIAID Rhadbos

Yn cynnig gwasanaeth cymorth negeseuon testun cyfrinachol, rhad ac am ddim 24/7 i unrhyw un sy'n cael trafferth ymdopi. 

 

Ymwelwch â: Shout

 

Tecstiwch SHOUT i 85258

Yn cynnig cyngor cyfrinachol, cefnogaeth, a gwybodaeth am gamblo problemus. Gallwch siarad â chynghorydd am ddim 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn dros y ffôn neu Live Chat.

Ewch i: Gamcare


Ffôn: 0808 802 0133