Julie Snape

Rwy’n darparu cymorth gweinyddol i’r tîm micro fenthyciadau, gan helpu i sicrhau bod buddsoddiadau’n rhedeg yn esmwyth.

Rwyf hefyd yn cefnogi cwblhau’r fargen, gan gynnwys cydgysylltu dogfennau cyfreithiol a thynnu i lawr a gwiriadau credyd cyn tynnu i lawr.

Cyn dechrau yn y Banc Datblygu, roeddwn yn gweithio i Gyllid a Thollau EM fel uwch swyddog.