A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Richard Jenkins

Mae gen i fwy na 12 mlynedd o brofiad ym maes manwerthu, busnes lleol a bancio corfforaethol gyda Banc Barclays Bank ccc. Cyn hynny, roeddwn i mewn swydd rheolwr gwerthu ar sail ardal ym maes Masnach a Chyfalaf Gweithio Barclays, lle roeddwn i'n darparu atebion llif arian i BBaCh yng Nghymru a'r De Orllewin.

Cyn hyn, roeddwn yn rheolwr cymorth perthynas cyfrifon allweddol Barclays a'r tîm corfforaethol mawr, yn cefnogi rhai o gwmnïau mwyaf Cymru gyda’u hanghenion bancio a benthyca o ddydd i ddydd.