Sophie Vellam

Ymunais â Banc Datblygu Cymru yn 2018 fel Cydlynydd Marchnata Digidol, ac yn 2021 deuthum yn Swyddog Ymgyrchoedd.

Mae fy rôl yn cynnwys ysgrifennu a golygu cynnwys at ystod eang o ddibenion, gan gynnwys ein blog, a chefnogi datblygiad a chyflawni  ymgyrchoedd.

Cyn hynny, rwyf wedi gweithio mewn cwmnïau bach yn gwneud gweithgareddau marchnata amrywiol, sydd wedi fy helpu i gael cipolwg ar sut mae busnesau bach a chanolig yn cael eu rhedeg.

Mae gen i radd mewn Iaith a Llenyddiaeth Saesneg o Brifysgol Rhydychen, ac ar hyn o bryd rwy'n gweithio tuag at Ddiploma Lefel 6 CIM mewn Marchnata Digidol Proffesiynol.

Gallwch ddod o hyd i mi ar LinkedIn yma.