Benthyciadau ar gyfer busnesau Llangefni

Mae 99% o gwsmeriaid newydd yn argymell ni*

  • Timau lleol gydag ymagwedd wyneb yn wyneb
  • Cefnogaeth ar gyfer busnesau newydd a busnesau sefydledig
  • Cyllid sy'n ffitio o gwmpas eich anghenion unigol

 

  Ymgeisio nawr

 

*Yn seiliedig ar sampl o arolwg adborth cwsmeriaid o 125 o fusnesau rhwng Ebrill 2016 a Mai 2017