A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Gwnewch gais nawr

Gwnewch gais heddiw trwy ddefnyddio ein ffurflen gais ar-lein

Y pethau y mae angen i chi wybod:

  • Dim ond busnesau sydd wedi'u lleoli yng Nghymru neu sy'n barod i adleoli all wneud cais.
  • Mae ein cais ar-lein yn cymryd tua 10 munud i'w gwblhau.
  • Gallwch lwytho dogfennau ategol fel cynlluniau busnes ac ariannol i helpu i gyflymu'r gwaith o brosesu eich cais. Nid yw'r rhain yn fandadol ar hyn o bryd oni bai eich bod yn gwneud cais am fenthyciad datblygu eiddo.
  • Ar gyfer ceisiadau am fenthyciadau datblygu eiddo, mae'n rhaid atodi manylion ariannol y prosiect a CV cryno cyn ei gyflwyno oni bai ei anfon yn flaenorol.
  • Gallwch arbed eich cynnydd a dod yn ôl i gwblhau'r ffurflen ar adeg arall.Dim ond am hyd at un mis y bydd ffurflenni cais sydd wedi eu rhannol gwblhau ar gael cyn iddynt gael eu dileu. 

 

I wneud cais am fenthyciadau Datblygu Eiddo, cwblhewch ein ffurflen cysylltu â ni yn gyntaf.

 

Dechrau ar fy nghais 

 

Fersiynau copi caled

Os ydych yn cael unrhyw drafferthion cael mynediad at y ffurflen gais ar-lein, gellir lawr lwytho fersiwn copi caled yn y fan hon.

Ddim yn hollol barod eto?

Os ydych chi eisiau gwybod mwy cyn i chi wneud cais neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni a gallwn eich cysylltu chi gydag un o'n harbenigwyr ni.