Blog

Darllenwch ein blogiau diweddaraf.

Topics
Man typing his log-in details onto a laptop

Seiber ddiogelwch i fusnesau: Holi ac Ateb gydag Espanaro

Starting a business from home

Canllaw i dechrau busnes o gartref

Managing Cash Flow

Rheoli llif arian yn effeithiol

Bed and Breakfast room

Canllaw ar gyfer dechrau busnes gwely a brecwast yng Nghymru

Checking your credit score online

Sgôr credyd busnes: beth ydyw a sut i'w wella

Business owner in warehouse working on laptop

Deall EBITDA: canllaw byr i fusnesau

A man and woman talking in warehouse, holding documents

Sut i werthu busnes

a group of businesspeople sitting around table and looking at papers

Sut i brynu busnes

Angels-Women-off-Wales

Angylion Cymru sy’n Ferched yn dathlu eu pen-blwydd cyntaf

man holding a tablet in warehouse smiling at camera

Allforio fel busnes bach? Dyma beth sydd angen i chi ei wybod

Owner of coffee shop smiling at camera

Canllaw i fenthyciadau i fusnesau bach

investors

Dau fath o ecwiti - mae Carol Hall yn esbonio sut y gall buddsoddiad angel ein helpu i gofleidio ecwiti

Managing-a-rugby-club

6 awgrym hanfodol i reoli busnes

Green light bulb

Beth yw archwiliad ynni?

Young female entrepreneur working in clothes shop, smiling for photo and leaning on desk

Ble ‘all mentergarwyr ifanc yng Nghymru gael cymorth?

Female business owner in carpentry workshop making call on phone

Sut i dyfu busnes

Rachel and Ross, Directors of Ouma

Sut i gadw gweithwyr: astudiaeth achos

business owner in clothes workshop looking at laptop

Ydych chi’n pendroni sut i gael benthyciad busnes bach? 5 awgrym ar gyfer gwneud cais

A canopy of tall trees with sun shining through

Pwysigrwydd ACLl mewn busnes

Jenny Tooth and Helen Oldham speaking in front of an audience

Mynd i’r afael â’r diffyg angylion busnes benywaidd yng Nghymru

Property developers designing, planning, measuring layout of building blueprints in construction site

Sut i ariannu datblygiad eiddo

Aerial view of fully loaded container ship

4 ffordd o wneud eich cadwyn gyflenwi yn gynaliadwy

Aerial view of green trees in forest

Canllaw i ddod yn fusnes sero net

businesswoman at desk filling out paperwork

Beth yw llif arian a sut i'w wella

hand holding compass

Cyngor cyffredinol ar gyfer codi cyllid ecwiti

businesswomen at table

Beth yw olyniaeth busnes?

business owner with laptop and calculator

Sut i brisio busnes technoleg sy'n dechrau o'r newydd

colleagues working on pitch deck

Sut i greu cyflwyniad gwych

business angel in meeting

Pam fyddech chi'n dod yn fuddsoddwr angel?

paris oomadath shearwater eco

Diwrnod Rhyngwladol y Merched: erthygl gan ein gwestai y fentergar-wraig Paris Oomadath

businesswoman on laptop

Beth yw cyllid ecwiti preifat a sut mae'n gweithio?

lightbulbs

Pam fod cynaliadwyedd yn bwysig mewn busnes?

employees with parcels for shipment

Masnachu â’r Undeb Ewropeaidd ar ôl Brexit

equity vs debt

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng ecwiti a dyled?

business meeting

Beth yw cyfalaf menter a sut mae'n gweithio?

credit card laptop

Sut i ddiogelu eich busnes rhag sgamiau

businesswoman on phone

Beth yw cyllid busnes?

business owner working

Beth yw cyllid ecwiti a sut mae'n gweithio?

4 tips

Cynnal digwyddiad rhithwir llwyddiannus: pedwar awgrym

calculator and numbers

Siarad am arian, a phwysigrwydd rheolaeth ariannol dda

man on video call

Cymorth a chyngor, yn rhad ac am ddim gan Busnes Cymru

appointing a non-executive director jigsaw

Pum budd o benodi cyfarwyddwr anweithredol

woman at virtual event

7 awgrym i helpu i wella eich rhwydwaith rhithiol

marketing in the new normal

Marchnata’ch busnes yn y normal newydd

5 steps

5 cam i adeiladu tîm rheoli gwych

waitress wearing mask

Ail agor eich busnes ar ôl y cyfnod cloi

remote worker on video call

5 awgrym ar gyfer rheoli tîm o bell

eis and seis

Buddion EIS a SEIS: Sesiwn Holi ac Ateb gyda'r buddsoddwr angel Patrick Nash

building network

Manteision syndiceiddio: trafodaeth ag angel buddsoddi profiadol, Nelson Gray

writing on napkin

A yw cynlluniau busnes yn angenrheidiol y dyddiau hyn?

sweat equity

Pwyllwch cyn rhannu ecwiti ‘cychwynnol’ – sut y gall busnesau newydd osgoi camgymeriadau costus

management team discussing mbo

Beth yw allbryniant gan reolwyr a sut i ariannu allbryniant rheolwyr

business consultant

A ddylech chi ddefnyddio ymgynghorydd busnes?

mezzanine floor

Beth yw cyllid mesanîn?

angel investor

Beth yw buddsoddwr angel?

business mentor

A yw eich busnes chi angen mentor?

intellectual property

Eiddo deallusol: canllaw ar gyfer busnesau sy'n dechrau o'r newydd

Investor ready checklist

Yr hyn y mae'n ei olygu mewn gwirionedd i fod yn barod ar gyfer buddsoddwr

entrepreneur pitching

Pitshio i fuddsoddwyr - beth sydd angen i chi ei wybod

investor looking at business document

Am beth mae buddsoddwyr yn chwilio?

business people holding startup rocket

Sut i sefydlu busnes mewn 4 cam syml

online safety business

Canllaw i ddiogelwch arlein ar gyfer eich busnes

KPI

Cyflwyniad i Ddangosyddion Perfformiad Allweddol ar gyfer eich busnes

employee retention

Canllaw ar sut i gadw gweithwyr

asset finance

Sut i ddefnyddio cyllid asedau i dyfu eich busnes

business bookkeeping

Sut i gadw eich llyfrau eich hun

business plan

Sut i ysgrifennu cynllun busnes

funding options

Sut i ariannu eich busnes: canllaw i’r opsiynau ariannu

question mark

Tyfu eich busnes gyda chyllid ecwiti: 5 cwestiwn y dylech ofyn i chi eich hun

cyber security

Cynghorion diogelwch seiber ar gyfer eich busnes bach

online cyber security

Beth all busnesau ei wneud i wella eu diogelwch ar-lein?

succession

A ddylai bob busnes gael cynllun olyniaeth?

buy out

Y ‘grefft o weld y posibiliadau’

property

Sut ydych chi'n rhoi pris ar fusnes sefydledig?

Beth all benthyciad busnes £100k ei wneud i chi?

Arian

Paratoi i fynd i mewn i'r ffau: Awgrymiadau pitsio ar gyfer busnesau technoleg newydd

Beth allwch chi ei wneud gyda benthyciad busnes o £10k?

Prynu cyfarpar newydd ar gyfer eich busnes

Saith cam ar gyfer dechrau eich busnes eich hun

RLG

Datgloi potensial economi cymru

Banc Datblygu Cymru

Beth mae Banc Datblygu Cymru yn ei olygu i’ch busnes chi?

Beth yw'r gyfrinach i dyfu eich busnes? Cofiwch y tri awgrym syml hyn!

Arian

Ydych chi'n gwybod beth yw llif arian eich cwmni?