Gwobrau Cyfarwyddwr y Flwyddyn IoD Cymru

Mae Banc Datblygu Cymru yn falch o fod yn gweithio gyda Sefydliad y Cyfarwyddwyr ac yn noddi Gwobr Cyfarwyddwr Anweithredol y Flwyddyn 2018.

Bydd Cinio Gwobrau Cyfarwyddwr y Flwyddyn IoD Cymru unwaith eto yn dathlu'r busnes gorau yng Nghymru. Mae'r siaradwyr gwadd arbennig yn cynnwys y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones Prif Weinidog Cymru a Stephen Martin, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Sefydliad y Cyfarwyddwyr.

Bydd y gwesteion hefyd yn cael cyfle i rwydweithio gyda'u cyfoedion a fydd yn dod ynghyd o bob cwr o Gymru gyfan.

Darganfyddwch fwy am y digwyddiad yma https://www.iod.com/events-community/events/event-details/eventdateid/11606  

Pwy sy'n dod

Mike Owen
Cyfarwyddwr Buddsoddi Grŵp