Mike Owen

Mike yw'r cyfarwyddwr buddsoddi grŵp, ac mae'n aelod o'r uwch dîm rheoli.

Yn ei rôl mae Mike yn gyfrifol am weithgareddau buddsoddi uniongyrchol ar draws Grŵp Datblygu Banc Cymru, yn benodol gweithgareddau rheoli cronfeydd strategol a gweithredol Banc Datblygu Cymru a FW Capital.

Mae Mike wedi dal nifer o rolau buddsoddi ers ymuno â'r sefydliad yn 2002 cyn symud ymlaen i swyddi uwch a rheolaethol.

Cyn ymuno â'r cwmni, treuliodd Mike 16 mlynedd gyda Banc Barclays yng Nghaerdydd fel rheolwr busnes lleol yn cefnogi portffolio o dros 250 o fusnesau bach a chanolig.