Mike Owen

Mike yw cyfarwyddwr buddsoddi’r grŵp. Fel aelod o’r uwch dîm rheoli, mae’n gyfrifol am weithgareddau buddsoddi uniongyrchol ar draws Grŵp Banc Datblygu Cymru ac mae’n aelod o’r Pwyllgor Buddsoddi. 

Mike sy’n rheoli gweithgareddau rheoli cronfeydd strategol a gweithredol y Banc Datblygu ac ef yw prif weithredwr FW Capital, sef cangen rheoli cronfeydd awdurdodedig FCA y Grŵp lle mae’n arwain ar yr holl gynlluniau codi arian allanol.

Mae Mike yn gyfrifol am gadeirio swyddfa Rheoli Newid o fewn y Grŵp ac am reoli’r swyddogaeth TGCh.

Cyn ymuno â’r sefydliad yn 2002, roedd Mike yn rheolwr busnes lleol ym Manc Barclays ym Mae Caerdydd.