A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Mike Owen

Yn ei rôl mae Mike yn gyfrifol am weithgareddau buddsoddi uniongyrchol ar draws Grŵp Datblygu Banc Cymru, yn benodol gweithgareddau rheoli cronfeydd strategol a gweithredol Banc Datblygu Cymru a FW Capital, sef ei is-gwmni rheoli cronfeydd sy'n cael ei awdurdodi gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol.

Mae Mike wedi dal nifer o rolau buddsoddi ers ymuno â'r sefydliad yn 2002 cyn symud ymlaen i swyddi uwch a rheolaethol.

Cyn ymuno â'r cwmni, treuliodd Mike 16 mlynedd gyda Banc Barclays yng Nghaerdydd fel Rheolwr Busnes Lleol yn cefnogi portffolio o dros 250 o fusnesau bach a chanolig.