Mike Owen

Mae fy nhimau'n strwythuro benthyciadau yn ogystal â buddsoddiadau mesanin ac ecwiti o £1,000 i £5 miliwn fesul rownd. Mae fy nhimau'n cydweithio â'n cwsmeriaid, gan adeiladu perthynas â'r busnesau rydym yn buddsoddi ynddynt er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn buddsoddiad wedi'i deilwra i'w hanghenion penodol.

A minnau'n rhan o'n tîm rheoli gweithredol yma yn y Banc Datblygu, rwyf wedi cynnal nifer o rolau buddsoddi ers ymuno â'r sefydliad yn 2002. Cyn ymuno â'r cwmni, treuliais 16 mlynedd gyda Barclays lle cefais fy nyrchafu i fod yn Rheolwr Busnes Lleol yn goruchwylio portffolio o dros 250 o fentrau bach i ganolig eu maint.