A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Sioeau Busnes Cymru: Sir Gaerfyrddin

Ymunwch â ni, a hefyd miloedd o fusnesau eraill, yn Sioe Fusnes Cymru yn Sir Gaerfyrddin.

Bydd ein Swyddog Micro-Fuddsoddiad Gweithredol Dave Knight yn arddangos ac wrth law i siarad am opsiynau cyllido.

Hefyd bydd Sioe Fusnes Cymru’n cynnwys brecwast ac mae am ddim ond rhaid cofrestru ymlaen llaw.

Pwy sy'n dod

David Knight
Swyddog Buddsoddi Cynorthwyol