David Knight

Rwy'n gweithio yn ein swyddfeydd yng Ngorllewin Cymru yn Llanelli, ac yn ddiweddar rwyf wedi symud i weithio yn y tîm Buddsoddiadau Newydd. Mae gen i ddiddordeb arbennig mewn gweithio gyda busnesau lleol i'w helpu i sicrhau buddsoddiad o'r ystod eang o gyllid sydd ar gael gennym.

A minnau'n gyn-fancwr, treuliais naw mlynedd ym maes bancio masnachol gyda Banc Lloyds cyn ymuno â Banc Datblygu Cymru yn 2008.