David Knight

Yn aml, gall busnesau lleol sefydledig fod yn galon i fywyd eu cymuned. ‘Rydym ni’n gallu deall eich cynlluniau twf ac fe allwn eich helpu i sicrhau'r arian sydd ei angen arnoch.

Mae gen i ddiddordeb arbennig mewn gweithio gyda busnesau lleol i'w helpu i sicrhau buddsoddiad o'r ystod eang o gyllid sydd ar gael gennym.

Rwy'n gweithio yn ein swyddfeydd yng Ngorllewin Cymru yn Llanelli.  Ac minnau'n gyn-fancwr, treuliais naw mlynedd ym maes bancio masnachol gyda Banc Lloyds cyn ymuno â Banc Datblygu Cymru yn 2008.