David Knight

Rwy'n gweithio yn ein swyddfeydd yng Ngorllewin Cymru yn Llanelli, yn gweithio gyda'r tîm Micro Fenthyciadau i strwythuro bargeinion benthyciadau o £1,000 hyd at £50,000. Mae gennyf ddiddordeb arbennig mewn gweithio gyda'ch busnes chi i'ch helpu i sicrhau arian ychwanegol trwy gyd-fuddsoddi.

A minnau'n gyn-fancwr, treuliais naw mlynedd ym maes bancio masnachol gyda Banc Lloyds cyn ymuno â Banc Datblygu Cymru yn 2008.