Twf drwy gaffael

Mae twf trwy gaffael, sydd, yn rhy aml yn cael ei ystyried fel rhywbeth sydd ym mharth y cwmnïau mawr, hefyd yn strategaeth addas ar gyfer y cwmni bach a chanolig sy'n ceisio ehangu'n gyflym.

Ymunwch â ni am frecwast i gymryd rhan mewn sgwrs fywiog am strategaethau ar gyfer twf gyda ffocws ar dyfu eich busnes trwy gyfuniadau a chaffaeliadau.

Bydd Annie Finlayson yn ymuno â ni. Mae hi'n Bartner yn Gambit Finance ac yn gyn-bennaeth rhaglen cyfuniadau, caffaeliadau a chytundebau'r PHS Group, lle bu'n rhan o gyflawni bron i 250 o gytundebau.

Mae nifer y lleoedd yn gyfyngedig.

I gadw'ch lle, cysylltwch ag Emily Wood erbyn dydd Mercher 18 Mai drwy e-bost: emily.wood@bancdatblygu.cymru, a rhoi gwybod iddi am unrhyw anghenion dietegol sydd gennych yn eich ateb.

Pwy sy'n dod

Leanna Davies
Rheolwr Datblygu Portffolio