Leanna Davies

Mae gen i dros 12 mlynedd o brofiad o fuddsoddi ym maes busnesau bach a chyfalaf menter wedi i mi arwain ein rhwydwaith angel busnes ers sawl blwyddyn cyn ymuno â'n tîm buddsoddiadau newydd yn 2008.

Mae gennyf brofiad eang ym mhob agwedd o fuddsoddi, strwythuro cytundebau a rheoli portffolio ac 'rwyf wedi gweithio gyda busnesau newydd a busnesau sefydledig. Mae gen i rwydwaith eang o gysylltiadau ar draws y gymuned fuddsoddi a'r sector gyhoeddus yng Nghymru.

A minnau'n gyfrifydd rheoli cymwysedig, cyn ymuno â'r cwmni yr oeddwn i'n gweithio gyda Crown Cork and Seal, busnes gweithgynhyrchu aml-genedlaethol.

Mae gennyf radd mewn cyfrifyddu a Ffrangeg o Brifysgol Caerdydd.