A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Academi Amazon Cymru

Peidiwch â cholli diwrnod gwych o arddangosfeydd a gweithdai yn Academi Amazon. Bydd y diwrnod yn rhoi cyngor a chefnogaeth ymarferol am ddim i helpu busnesau bach a chanolig ar hyd a lled Cymru i lwyddo yn yr economi ddigidol.

Dewch i ddweud helo wrth ein cynrychiolydd a fydd wrth law i drafod eich cynlluniau busnes. P'un a ydych yn fusnes sy'n dechrau neu'n fusnes sy'n bodoli eisoes, mae gennym opsiynau cyllid busnes ar eich cyfer chi.

Gallwch archebu eich lle ar-lein yma.

Pwy sy'n dod

Emily Wood
Swyddog Buddsoddi