A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Ail sbarduno Bwrdd Crwn Bae Abertawe

Ymunwch â'r bwrdd crwn rhithwir i glywed sut y gall busnesau ym Mae Abertawe fownsio'n ôl yn gyflym yn 2021. Fel rhan o Wobrau Busnes Bae Abertawe 2021 y mae Banc Datblygu Cymru yn ei noddi, bydd y weminar hon yn cynnwys trafodaeth ar ffurf panel o dan gadeiryddiaeth golygydd busnes Media Wales, Siôn Barry. Y panelwyr yw:

  • Alun Thomas, Rheolwr Rhanbarthol, Banc Datblygu Cymru
  • Rob Stewart, Arweinydd Cyngor Abertawe, Cyngor Abertawe
  • Medwin Hughes, Is-Ganghellor, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
  • Alison Vickers, Rheolwr Bartner, Bevan & Buckland
  • Rachael Flanagan, Prif Weithredwr a Sylfaenydd, Mrs Bucket

 

I gofrestru ar gyfer eich tocynnau am ddim, cliciwch yn fan hyn os gwelwch yn dda.

 

Pwy sy'n dod

Alun Thomas
Rheolwr Rhanbarthol, Buddsoddiadau Newydd