Caffael

Rydym ym ymrwymiedig i sicrhau bod yr hyn rydym yn ei gaffael yn ein helpu i wella lles cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd yr ardal lle mae'r cytundeb / contract yn cael ei gymhwyso. 

Gwnawn hyn trwy gydweithio'n agos â Datganiad Polisi Caffael Cymru, gan ystyried buddion cymunedol a trwy ddefnyddio Cronfa Ddata Gwybodaeth Cymhwyster Cyflenwr (a adwaenir yn Saesneg fel “SQuID”).

Hysbysebir contractau ar GwerthwchiGymru ac mae ein staff yn cael eu hannog i ddefnyddio fframweithiau cenedlaethol a sefydlwyd gan y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol (yr "GCC").