Adam Ramzaan

Dwi’n cefnogi cwmnïau technoleg newydd drwy eu helpu i godi datrysiadau codi arian wedi’u teilwra.

Dwi’n gweithio yn ein swyddfa yng Nghaerdydd. Dwi’n helpu cwmnïau i gael gafael ar y cyllid sydd ei angen arnyn nhw, er mwyn i’r busnes allu tyfu a chreu/diogelu swyddi lleol.

Cyn ymuno â Banc Datblygu Cymru, roeddwn yn gweithio yn PwC yn y tîm Raise Ventures. Roedd fy swydd yn golygu helpu busnesau newydd i sicrhau buddsoddiadau ecwiti rhwng £2.5m a £10m+. Roeddwn i’n eu helpu i baratoi i gael buddsoddiad ac yn hwyluso pob agwedd ar y cytundeb.

Mae gen i BSc 2.1 mewn Economeg a Rheoli o Brifysgol Aston.