A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Alyson Geen

Fel Dadansoddydd Busnes y Banc Datblygu, rwy'n helpu i reoli ein systemau, gan eu haddasu i weddu i'n hanghenion sy'n newid yn barhaus a gwella ein prosesau.

Bydd fy rolau o ddydd i ddydd yn aml yn cynnwys creu adroddiadau a dadansoddi data i helpu timau i ddeall eu perfformiad.

Rwyf wedi fy lleoli yn y swyddfa yng Nghaerdydd ac rwyf wedi gweithio gyda'r  Banc Datblygu ers mis Hydref 2014. Mae gen i radd mewn mathemateg o Brifysgol Southampton.