Amanda Rogers

Trwy weithio’n effeithlon y tu ôl i’r llenni, mae’r tîm cymorth buddsoddi yn ceisio sicrhau bod bargeinion yn rhedeg mor esmwyth â phosibl i Fanc Datblygu Cymru a’n cwsmeriaid.

Cyn gweithio i'r Banc Datblygu bûm yn gweithio yn nhîm pobl yr elusen iechyd meddwl Platfform, yn darparu cymorth AD a chyflogres.