Amy Carpenter

Rwy'n darparu cefnogaeth weithredol a gweinyddol i'n tîm datblygu portffolio.

Rwy'n siarad â chwsmeriaid ac yn diweddaru ein cofnodion gwybodaeth ni am gwmnïau.  

Rwyf hefyd yn helpu i gwblhau buddsoddiadau.