A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Amy Carpenter

Rwy'n darparu cefnogaeth weinyddol i'r tîm datblygu portffolio.

Rwy'n siarad â chwsmeriaid ac yn diweddaru ein cofnodion gwybodaeth ni am gwmnïau.  Rwyf hefyd yn helpu i gwblhau buddsoddiadau.