Brad Thatcher

Wedi fy lleoli yn ne Cymru, rwy'n gweithio gyda datblygwyr eiddo lleol. Rwy'n gwerthuso ac yn cyflawni buddsoddiadau datblygu eiddo.

Cyn ymuno â'r Banc Datblygu ym mis Medi 2020, treuliais dros saith mlynedd yn gweithio i Grŵp Bancio Lloyds - gan gynnwys pum mlynedd yn cefnogi busnesau bach a chanolig ledled Cymru a'r gororau.

Roedd hyn yn cynnwys arbenigo mewn eiddo tiriog yng Nghaerdydd a'r cyffiniau am 18 mis.