Rydym yn dod â ffigurau cyllid a pherchnogion busnes blaenllaw ynghyd i rannu eu profiadau o fuddsoddi ecwiti. Cofrestrwch Nawr

Brad Thatcher

Cyn ymuno â'r Banc Datblygu ym mis Medi 2020, treuliais dros saith mlynedd yn gweithio i Grŵp Bancio Lloyds, gan gynnwys pum mlynedd yn cefnogi busnesau bach a chanolig ledled Cymru a'r Gororau. Roedd hyn yn cynnwys arbenigo mewn eiddo tiriog yng Nghaerdydd a'r cyffiniau am 18 mis.