Carol Hall

Cefais fy recriwtio yn ddiweddar gan Angylion Buddsoddi Cymru. Mae gennyf 17 mlynedd o brofiad fel rheolwr datblygu busnes ar gyfer busnesau yn y sectorau teithio a chyfrifeg. A minnau’n meddu ar radd mewn busnes a chymwysterau mewn marchnata a chyfrifeg, mae fy ystod eang o sgiliau yn golygu bod gennyf brofiad dwfn mewn amrywiaeth o feysydd.

Mae fy null gweithredu ymarferol yn fy ngalluogi i feithrin perthnasau cynhyrchiol gyda chydweithwyr a phartneriaid busnes gan sicrhau ein bod yn gwneud y gorau o'r nifer o gyfleoedd am fargeinion yn Ne Ddwyrain Cymru.