Carol Hall

Mae gennyf 20 mlynedd o brofiad fel Rheolwr Datblygu Busnes ar gyfer busnesau yn y sectorau teithio a chyfrifeg.

Fy rôl i yw cefnogi cwmnïau a buddsoddwyr drwy'r broses fargeinion, yn ogystal â chreu cyfleoedd newydd.

Mae fy null gweithredu ymarferol yn fy ngalluogi i feithrin perthnasau cynhyrchiol gyda chydweithwyr a phartneriaid busnes, gan sicrhau ein bod yn gwneud y gorau o'r nifer o gyfleoedd am fargeinion yn ne ddwyrain Cymru.

A minnau’n meddu ar radd mewn Busnes, a chymwysterau mewn marchnata a chyfrifeg - mae fy ystod eang o sgiliau yn golygu bod gennyf brofiad dwfn mewn amrywiaeth o feysydd.