Cenydd Rowlands

Ers ymuno â’r cwmni yn 2012, rwyf wedi gweithio mewn amrywiaeth o rolau gwahanol o fewn ein timau buddsoddi.

Fel cyfarwyddwr eiddo, rwyf bellach yn gyfrifol am gyflawniad strategol ein cronfeydd eiddo, a chynlluniau Cymorth i Brynu Cymru a Hunanadeiladu Cymru.

Gall pobl sydd am brynu cartref newydd gael benthyciad ecwiti tuag at eu blaendal drwy Cymorth i Brynu Cymru.  Mae hyn cefnogi'r diwydiant datblygu eiddo trwy helpu prynwyr sydd â diddordeb i gwblhau pryniannau.

Dros y blynyddoedd, mae ein tîm Cymorth i Brynu Cymru wedi helpu miloedd o bobl i brynu eu cartref. Rydym wedi adeiladu timau arbenigol sy'n deall anghenion amrywiol cwsmeriaid ac amodau newidiol y farchnad er mwyn cefnogi'r diwydiant adeiladu a pherchnogaeth tai.

Mae gen i LLB (Anrh) yn y Gyfraith ac Almaeneg o Brifysgol Caerdydd.