Cenydd Rowlands

Ers ymuno â’r cwmni yn 2012 rwyf wedi gweithio mewn amrywiaeth o rolau gwahanol o fewn ein timau buddsoddi.

Fel cyfarwyddwr eiddo rwyf bellach yn gyfrifol am gyflawniad strategol ein cronfeydd eiddo a chynlluniau Cymorth i Brynu Cymru a Hunanadeiladu Cymru.

Gall pobl sydd am brynu cartref newydd gael benthyciad ecwiti tuag at eu blaendal drwy Cymorth i Brynu Cymru; mae hyn yn ei dro yn cefnogi'r diwydiant datblygu eiddo trwy helpu prynwyr sydd â diddordeb i gwblhau pryniannau.

Dros y blynyddoedd, mae ein tîm Cymorth i Brynu Cymru wedi helpu miloedd o bobl i brynu eu cartref.

Mae gen i LLB (Anrh) yn y gyfraith ac Almaeneg o Brifysgol Caerdydd.