Cenydd Rowlands

Ers ymuno â'r cwmni yn 2012, rydw i wedi gweithio mewn amrywiaeth o rolau gwahanol yn ein timau buddsoddi.

Fel Cyfarwyddwr Eiddo, rwyf bellach yn gyfrifol am ein tîm o fuddsoddwyr eiddo arbenigol a chyflawni ein cronfeydd datblygu eiddo. Ein nod yw buddsoddi dros £430 miliwn i gynlluniau datblygu newydd ar hyd a lled Cymru.

Rwyf hefyd yn gyfrifol am gyflawni'r cynllun Cymorth i Brynu Cymru yn strategol. Mae pobl sy'n bwriadu prynu cartref wedi ei adeiladu o'r newydd yn gallu cael benthyciad ecwiti tuag at eu blaendal trwy gyfrwng y cynllun; mae hyn yn ei dro yn cefnogi'r diwydiant datblygu eiddo trwy helpu prynwyr â diddordeb i gwblhau pryniannau. Dros y blynyddoedd, mae ein tîm Cymorth i Brynu Cymru wedi helpu miloedd o bobl i brynu eu cartref.

Mae gennyf LLB (Anrh) yn y Gyfraith ac yn yr Almaeneg o Brifysgol Caerdydd.