Chris Dhenin

Rwy'n gweithio yn swyddfa ein pencadlys yn Wrecsam ac yn gweithio gyda busnesau ar draws Gogledd a Chanolbarth Cymru.

Gyda mwy na 14 mlynedd o brofiad yn y sector bancio, rwyf eisoes wedi gweithio yn flaenorol i NatWest yng Ngogledd Cymru lle'r oeddwn yn arbenigo mewn busnesau corfforaethol a masnachol.

Yn ystod fy nghyfnod gyda NatWest, llwyddais i reoli portffolio 70 o gwsmeriaid gyda throsiant o £2 filiwn i £20 miliwn.

Fe wnes i gwblhau diploma benthyca gyda'r Sefydliad Bancio Siartredig yn 2016.