Chris Dhenin

Rwy'n gweithio yn swyddfa ein pencadlys yn Wrecsam, ac yn gweithio gyda busnesau ar draws canolbarth a gogledd Cymru.

Gyda mwy na 14 mlynedd o brofiad yn y sector bancio, rwy’n ymfalchïo yn fawr iawn fy mod yn cefnogi busnesau lleol yng Nghymru a'u gweld yn tyfu ac yn ffynnu.

Rwyf eisoes wedi gweithio yn flaenorol i NatWest yng ngogledd Cymru, lle'r oeddwn yn arbenigo mewn busnesau corfforaethol a masnachol. Llwyddais i reoli portffolio 70 o gwsmeriaid gyda throsiant o £2 filiwn i £20 miliwn.

Fe wnes i gwblhau diploma benthyca gyda'r Sefydliad Bancio Siartredig yn 2016.