Claire Sedgwick

Rwy'n gweithio gyda datblygwyr a chontractwyr ar hyd a lled canolbarth a gogledd Cymru, ac yn rheoli ein swyddogion gweithredol eiddo sy'n cwmpasu'r canolbarth, gogledd, a'r gorllewin Cymru.

Cyn ymuno â Banc Datblygu, gweithiais gyda NatWest Commercial - lle cefais brofiad helaeth o eiddo yn fy rolau fel rheolwr datblygu busnes a rheolwr perthynas. Roeddwn yn rheoli portffoliau o gwsmeriaid eiddo oedd â gofynion benthyca rhwng £250,000 a £6miliwn.

Wedi'i fy lleoli yn Wrecsam, mae gen i dros 30 mlynedd o brofiad mewn bancio, gan arbenigo dros y 20 mlynedd ddiwethaf yn y sector eiddo.

Rwy'n frwd dros eiddo, a nid oes dim byd fwy gwerth chweil na bod yn rhan o brosiect adeiladu, gan ei wylio yn datblygu o'i sylfeini hyd at ei gwblhau'n llwyddiannus.