A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Claire Sedgwick

Mae gen i dros 30 mlynedd o brofiad mewn bancio, gan arbenigo dros y 15 mlynedd ddiwethaf yn y sector eiddo.

Cyn ymuno â Cyllid Cymru, gweithiais gyda NatWest Commercial lle cefais brofiad helaeth o eiddo yn fy rolau fel rheolwr datblygu busnes a rheolwr perthynas. Roeddwn yn rheoli portffoliau o gwsmeriaid eiddo oedd â gofynion benthyca rhwng £250,000 a £6 miliwn.

A minnau wedi'i fy lleoli yn Wrecsam, rwy'n gweithio gyda datblygwyr a chontractwyr ar hyd a lled Gogledd a Chanolbarth Cymru.