Claire Vokes

Rwy'n weithredwr buddsoddi yn y tîm micro fenthyciadau, a rwy'n seiliedig yn ein swyddfeydd yng Nghaerdydd.

Rydw i’n gweithio gyda busnesau Gymraeg ac unig fasnachwyr sydd wedi bod yn gweithredu am fwy na dwy flynedd yng Nghymru, gan ddarparu benthyciadau llwybr cyflym o £1,000 i £10,000.

Cyn i mi ymuno â'r Banc Datblygu, bûm yn gweithio yn adran adfywio Cyngor Caerffili - gan ddarparu cefnogaeth datblygu busnes helaeth a chymorth ariannol i fusnesau newydd a busnesau presennol ar draws ystod eang o sectorau.