Claire Vokes

Rwy'n swyddog buddsoddi cynorthwyol gyda'r tîm micro-fenthyciadau yng Nghaerdydd.

Yn fy rôl i, rydw i’n gweithio gyda busnesau  ac unig fasnachwyr sydd wedi bod yn gweithredu am fwy na dwy flynedd yng Nghymru, gan ddarparu benthyciadau llwybr cyflym o £1,000 i £10,000.

Cyn i mi ymuno â'r Banc Datblygu, bûm yn gweithio yn adran adfywio Cyngor Caerffili gan ddarparu cefnogaeth datblygu busnes helaeth a chymorth ariannol i fusnesau newydd a busnesau presennol ar draws ystod eang o sectorau.