Conrad Price

Mae fy rôl yn cynnwys adolygu ceisiadau am fenthyciadau a chreu atebion ariannu wedi'u teilwra ar gyfer busnesau bach.

Rwyf wedi fy lleoli yn ein swyddfa yng Nghaerdydd, sy’n rhoi’r cyfle i mi gefnogi busnesau lleol yn ne Cymru. Rwy’n eu helpu i gael gafael ar y cyllid sydd ei angen arnynt, gan alluogi twf busnes a diogelu swyddi lleol.

Cyn ymuno â Banc Datblygu Cymru, roeddwn yn gweithio yn GS Verde Corporate Finance. Roedd fy rôl yn cynnwys gweithio a chynghori busnesau Cymru ar gytundebau gan gynnwys uno a chaffael, gwarediadau, AllRh, MewRh ac YPGau.

Mae gen i BSc 2.1 mewn Economeg o Brifysgol Caerwysg.