A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Daniel Kinsey

Rwy'n gweithio yn ein swyddfeydd yng Nghaerdydd. Cyn ymuno â'r Banc Datblygu ym mis Mawrth 2020, treuliais 14 mlynedd o fy nghyrfa gyda NatWest. Yn ystod y cyfnod hwn bûm yn gweithio ym maes bancio busnes fel rheolwr perthynas yn ne Cymru, gan gefnogi busnesau ar draws ystod o ddiwydiannau gan gynnwys - masnachu cyffredinol, hamdden ac eiddo.

Yn 2015 cyflawnais y Dystysgrif Banciwr Siartredig mewn Ymarfer Bancio Busnes 2.