Daniel Kinsey

Rwy'n gofalu am bortffolio o'n cwsmeriaid, yn gweithio ar draws amrywiaeth eang o ddiwydiannau yn ne Cymru.

Cyn ymuno â'r Banc Datblygu ym mis Mawrth 2020, treuliais 14 mlynedd o fy nghyrfa gyda NatWest.

Yn ystod y cyfnod hwn bûm yn gweithio ym maes bancio busnes fel rheolwr perthynas, gan gefnogi busnesau ar draws ystod o ddiwydiannau gan gynnwys masnachu cyffredinol, hamdden ac eiddo.

Yn 2015, cyflawnais y Dystysgrif Banciwr Siartredig mewn Ymarfer Bancio Busnes 2.