Darren Barlow

Yn fy rôl fel gweinyddydd cefnogol cynorthwyol, mae fy nghyfrifoldebau'n cynnwys ymdrin â cheisiadau buddsoddi, cynnal gwiriadau Equifax gan gynnwys chwiliadau defnyddwyr, chwiliadau cyfarwyddwr a chwiliadau adeiladwr, a chynorthwyo gyda thynnu i lawr.

Ymunais â Banc Datblygu Cymru fel triniwr achosion Cymorth i Brynu-Cymru ym mis Hydref 2018. Cefais ddyrchafiad yn gyflym i fod yn arweinydd tîm cyn-werthu i reoli tîm o dri gweithiwr, a dyfodd yn y pen draw i chwe aelod tîm cyn newid rolau.

Cyn ymuno â Banc Datblygu Cymru, treuliais 10 mlynedd yn gweithio i MBNA Corporation. Yn gyfan gwbl, mae gen i 14 mlynedd o brofiad yn y diwydiant cyllid.