David Staziker

Mae David hefyd yn eistedd ar ein Pwyllgor Buddsoddi ac yn allanol mae’n Gyfarwyddwr Anweithredol Grŵp Pobl ac yn Gadeirydd eu Pwyllgor Buddsoddi.

Mae David yn arwain tîm cyllid mewnol Banc Datblygu Cymru. Ymunodd â’r cwmni yn 2002 a daliodd nifer o rolau rheoli yn ochr buddsoddiadau’r busnes cyn cael ei benodi’n Brif Swyddog Ariannol yn 2018.

Cyn y Banc Datblygu, bu David yn gweithio yn PricewaterhouseCoopers a Gambit Corporate Finance. Mae gan David radd a PhD mewn mathemateg gymhwysol, mae'n gymrawd Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr ac mae ganddo hefyd ei gymhwyster cyllid corfforaethol.