A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

David Staziker

Ymunodd â'r cwmni yn 2002 a chynhaliodd nifer o rolau rheoli ar ochr buddsoddiadau'r busnes cyn cael ei benodi'n Prif Swyddog Ariannol yn 2018. 

Cyn y banc datblygu, bu David yn gweithio yn PricewaterhouseCoopers a Gambit Corporate Finance. Mae gan David radd a PhD mewn mathemateg gymhwysol, mae'n gyd-aelod o'r sefydliad Cyfrifwyr Siartredig yng Nghymru a Lloegr ac mae hefyd yn meddu ar gymhwyster cyllid corfforaethol.

Mae David hefyd yn eistedd ar ein pwyllgor buddsoddi ac yn allanol mae'n Gyfarwyddwr anweithredol ar y Grŵp Pobl ac mae'n Is-Gadeirydd ar eu Pwyllgor Trysorlys a Buddsoddi.