David Staziker

Mae David yn arwain timau cyllid mewnol a TGCh Banc Datblygu Cymru.

Mae David yn aelod o'n pwyllgor buddsoddi ac yn allanol mae'n gyfarwyddwr anweithredol ar y Pobl Group ac mae'n gadeirydd eu pwyllgor buddsoddi.

Ymunodd David â'r cwmni yn 2002 a daliodd nifer o rolau rheoli ar ochr buddsoddiadau'r busnes, cyn cael ei benodi'n Brif Swyddog Ariannol yn 2018.

Cyn y Banc Datblygu, bu David yn gweithio yn PricewaterhouseCoopers a Gambit Corporate Finance.

Mae David mae'n gymrawd Sefydliad y Cyfrifwyr Siartredig yng Nghymru, a Lloegr, ac mae ganddo hefyd eu cymhwyster cyllid corfforaethol. Ar ben hynny, mae David radd a PhD mewn mathemateg gymhwysol.