Dianne Walker

Wedi’i geni a’i magu yng ngogledd Cymru, Dianne gan ddod â mwy na 30 mlynedd o brofiad mewn rolau cyllid a chynghori bwrdd.

Cyn hynny bu Dianne yn gweithio yn uwch dîm rheoli PricewaterhouseCoopers ym Manceinion, gan roi arweiniad i bortffolio eang o gleientiaid.

Ers hynny mae hi wedi bod yn gynghorydd dibynadwy i amrywiaeth eang o fusnesau, o CCCau amlwladol i fusnesau sy’n eiddo i’r gweithwyr a busnesau a reolir gan berchnogion.

Gan gyfuno portffolio o brif rolau bwrdd, mae Dianne hefyd ar hyn o bryd yn gadeirydd y pwyllgor archwilio a risg yn Inspired plc, ac yn uwch gyfarwyddwr anweithredol annibynnol Grŵp Scott Bader. Yn ddiweddar hefyd dyfarnwyd Gwobr Cyfarwyddwr Anweithredol y Flwyddyn y Sunday Times iddi.

Dianne yw cadeirydd J&L Elevator Components Ltd, busnes y mae gweithwyr yn berchen arno yn Llanelwy. Tan yn ddiweddar, bu hefyd yn aelod anweithredol o Gydbwyllgor Archwilio Heddlu Gogledd Cymru.

Yn ogystal â’i chyfrifoldebau proffesiynol, mae Dianne yn chwarae rhan flaenllaw mewn sawl prosiect gwirfoddol a chymunedol yn Swydd Gaer, lle mae’n byw gyda’i theulu.

Mae ganddi radd anrhydedd dosbarth cyntaf mewn economeg, cyfrifeg a rheolaeth ariannol.