Hannah Reynolds

Rydw i wedi fy lleoli yn ein swyddfa yng Nghaerdydd, a mae ein tîm yn gweithio gydag amrywiaeth o fusnesau, gan gynnwys busnesau sy'n dechrau o'r newydd a rhai  sefydledig.

Yn ddiweddar yr ymunais i â Banc Datblygu Cymru ar ôl gweithio i Cymorth i Brynu - Cymru am ddwy flynedd, yn prosesu ceisiadau a gweithio gyda chyfreithwyr ac adeiladwyr i gwblhau’r gwerthiannau tai newydd.