Jack Christopher

Mae gen i ddiddordeb yn Future of Work, FinTech, a Cybersecurity, lle mae fy ffocws ar ehangu ecosystem dechnoleg Cymru, o fewn y tîm Buddsoddiadau Menter Technoleg.

Cyn ymuno â Banc Datblygu Cymru, cefais ystod amrywiol o brofiad gyda'r Deutsche Bank, NoBa Capital, Fordhouse Capital, Finquest - busnes tech newydd.

Mae gen i BA mewn Cyllid a Rheoli Buddsoddi o Brifysgol Northumbria, lle dyfarnwyd gwobr y 'Worshipful Company of International Banking'| i mi.