James Brennan

Rwy'n teimlo'n angerddol ynghylch helpu cleientiaid sydd wedi'u lleoli yn ne ddwyrain Cymru i gyflawni prosiectau o ansawdd uchel, o'r camau cynnar hyd at eu cwblhau'n llwyddiannus. 

Mae ein gallu i ddarparu hyd at 100% o gostau datblygu yn caniatáu inni gynnig hyblygrwydd gyda'n cyllid datblygu.

Cyn ymuno â'r Banc Datblygu yn 2020, treuliais 15 mlynedd yn gweithio i fanciau mawr y stryd fawr a banciau herio, gan gynnwys pum mlynedd yn gweithio gyda busnesau bach a chanolig yng Nghymru a phum mlynedd yn arbenigo mewn cyllid eiddo.