James Ryan

Mae menter wastad wedi bod yn rhywbeth rydw i wedi teimlo'n angerddol amdano ac mae gweithio i Fanc Datblygu Cymru yn rhoi’r cyfle i mi helpu busnesau i sefydlu, tyfu a ffynnu.

Rwyf wedi fy lleoli yn ein swyddfa yn Wrecsam, ac rwy’n gweithio ar draws gogledd a chanolbarth Cymru yn helpu busnesau i sicrhau cyllid o hyd at £50,000.

Rwyf wedi gweithio yn y sector cyllid am y 10 mlynedd diwethaf mewn rolau amrywiol.