Jo Criddle

Jo yw'r cyfarwyddwr gweithrediadau buddsoddi gyda chyfrifoldeb cyffredinol dros reoli pob agwedd weithredol ar fuddsoddiadau.

Ymunodd Jo â’r Banc Datblygu yn 2023 i ganolbwyntio ar wella darpariaeth weithredol ar draws yr holl swyddogaethau buddsoddi. Blaenoriaeth Jo yw gwella darpariaeth weithredol yn barhaus, gan sicrhau’r lefelau uchaf o effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd ar draws y sefydliad.

Cyn ymuno â’r sefydliad, mae Jo wedi dal rolau amrywiol mewn banciau rhyngwladol gan gynnwys Goldman Sachs a Citibank, ar draws Llundain, Hong Kong a Singapôr.

Mae gan Jo MSci mewn Mathemateg o Goleg Imperial Llundain, ac mae'n aelod o Gymdeithas y Cyfrifwyr Rheolaeth Siartredig.