John Babalola

Mae helpu cwmnïau bach a chanolig i gael mynediad at y cyllid sydd ei angen i gyflawni eu nodau busnes yn rhywbeth rydw i wedi teimlo'n bod yn angerddol yn ei gylch erioed.

Wedi fy lleoli yn ein swyddfa yng Nghaerdydd, rwy’n gyfrifol am helpu BBaCh ar draws amrywiaeth o ddiwydiannau yn ne Cymru i sicrhau gwahanol fathau o gyllid.

Mae gen i 4+ mlynedd o brofiad gwaith mewn bancio a chyllid corfforaethol. Cyn ymuno â Banc Datblygu Cymru, bûm yn gweithio gyda GS Verde Corporate Finance fel swyddog cyllid corfforaethol.

Mae gen i radd MSc mewn Cyllid a Dadansoddeg Data Mawr o Brifysgol Abertawe.