Karl Jones

Mae gennyf dros 20 mlynedd o brofiad yn gweithio mewn cyllid eiddo gan helpu cwsmeriaid i strwythuro cynigion ariannu ar gyfer buddsoddi eiddo a bargeinion datblygu eiddo. Rwy'n gofalu am gwsmeriaid presennol yn ogystal ag archwilio cyfleoedd newydd ar gyfer buddsoddi o Gronfa Eiddo Cymru.

Fe wnes i weithio i’r Bank of Scotland am gyfnod o dros 18 mlynedd, gan ddechrau ar waelod yr ysgol fel clerc iau a gweithio fy ffordd i fyny i rôl rheoli yn y tîm busnes. Yna treuliais 11 mlynedd gyda Principality Commercial yn gweithio yn y tîm eiddo.