Karl Jones

Rwy'n gofalu am gwsmeriaid presennol yn ogystal ag archwilio cyfleoedd newydd ar gyfer buddsoddi o Gronfa Eiddo Cymru.

Y rhan fwyaf gwerthfawr o fy swydd i yw gweld prosiect o'i ddechrau i'w ddiwedd, gan wybod ein bod yn helpu pobl i gyflawni eu nodau, gan greu cartrefi a diogelu swyddi yng Nghymru.

Mae gennyf dros 20 mlynedd o brofiad yn gweithio mewn cyllid eiddo gan helpu cwsmeriaid i strwythuro cynigion ariannu ar gyfer buddsoddi eiddo a bargeinion datblygu eiddo.

Fe wnes i weithio i’r Bank of Scotland am gyfnod o dros 18 mlynedd, gan ddechrau ar waelod yr ysgol fel clerc iau a gweithio fy ffordd i fyny i rôl rheoli yn y tîm busnes. Ar ben hynny, treuliais 11 mlynedd gyda Principality Commercial yn gweithio yn y tîm eiddo.