Kate Methuen-Ley

Mae Kate yn fentergarwraig, cynghorydd ac ymgynghorydd rheoli busnes profiadol. 

Mae Kate yn gweithio gydag arweinwyr i ganolbwyntio timau ar strategaeth, strwythur, proses, diwylliant a mwy - gan ganiatáu iddynt adeiladu'r sylfeini sydd eu hangen arnynt i dyfu. Mae hi'n defnyddio ei sgiliau i gefnogi, mentora ac ychwanegu gwerth i fusnesau trwy gydol eu teithiau cychwynnol ac wrth iddynt gynyddu eu graddfa.

Ar ôl gyrfa farchnata lwyddiannus 15 mlynedd, mewn corfforaethau adnabyddus a busnesau rhanbarthol ar draws amrywiaeth o sectorau, cyfnerthodd Kate ei phrofiad a’i chariad at her trwy sefydlu’r bartneriaeth menter ar y cyd ar gyfer manwerthwr stryd fawr Denmarc, Flying Tiger Copenhagen - gan gyflwyno’r brand poblogaidd i'r DU gyda siopau yng Nghymru a Bryste.

Ar ôl pum mlynedd gan lansio wyth cangen wahanol a chyda £5 miliwn o drosiant, a dros 120 o aelodau’r tîm - fe wnaeth hi a’i phartner busnes ymadael â'r cwmni yn llwyddiannus yn 2018.

Mae gan Kate brofiad fel aelod o fyrddau cynghori, a phrofiad CyfAn yn y sector menter gymdeithasol a'r sector masnachol. Mae hi'n darparu mentora ar gyfer busnesau technoleg newydd yn yr Alacrity Foundation.

Magwyd Kate yn Risca, ac enillodd BA (Anrh) o Brifysgol Abertawe yn Ffrangeg a Sbaeneg. Mae ganddi MSc mewn Marchnata Strategol o Brifysgol Caerdydd.