Laura Kilvington

Mae fy rôl yn cynnwys darparu cefnogaeth weinyddol trwy gydol gwahanol gamau'r broses fuddsoddi.

Gan weithio gyda’r tîm Angylion Buddsoddi Cymru, rwy’n ceisio cefnogi busnesau lleol a helpu i sicrhau bod buddsoddiadau’n cael eu rhedeg yn effeithiol.

Rwyf wedi fy lleoli yn ein swyddfa yng Nghaerdydd, ond rwy’n darparu cymorth i fusnesau ledled Cymru.