Leigh John

Ymunais â thîm Hunan-adeiladu Cymru yn y Banc Datblygu Cymru ym mis Mehefin 2020, a rwy'n edrych ymlaen at chwarae rôl allweddol i helpu cwsmeriaid i sicrhau'r cyllid.

Ers dros 10 mlynedd - bûm yn rheoli busnes iechyd a ffitrwydd, a oedd yn golygu gweithio gyda chwsmeriaid i’w helpu i gyflawni eu nodau personol. Rwy’n cynnig cefnogaeth barhaus i sicrhau bod y cwsmer yn cael y profiad gorau yn ystod ei brosiect hunan-adeiladu.