Lewis Hicks

Rwy’n rheoli portffolio o fusnesau ar draws amrywiol ddiwydiannau wedi’u lleoli ar draws de Cymru. Rwy'n canolbwyntio ar adeiladu perthynas hirdymor gyda fy nghwsmeriaid, monitro eu perfformiad, a nodi cyfleoedd newydd i'w cefnogi.

A minnau wedi cael fy magu yng ngorllewin Cymru, mae gen i ddealltwriaeth dda o’r heriau a’r cyfleoedd sy’n wynebu busnesau yn yr ardal. Rwyf wedi fy lleoli yn ein swyddfa yng ngorllewin Cymru yn Llanelli, yn ogystal â'n swyddfa yng Nghaerdydd.

Mae gen i fwy na 7 mlynedd o brofiad o weithio gyda busnesau bach a chanolig, yn flaenorol yn gweithio fel rheolwr perthynas i HSBC UK.