Lisa Roberts

Fel rhan o’r tîm portffolio, mae fy swydd yn cynnwys helpu cwsmeriaid ledled Cymru gyda microfenthyciadau presennol a chwilio am gyfleoedd newydd ar gyfer rhagor o gyllid.

Ymunais â’r Banc Datblygu yn swyddfa Wrecsam yn 2019. Dechreuais weithio yn ein tîm Help i Brynu – Cymru, cyn symud ymlaen i’r tîm dadansoddi a datblygu busnes yn 2020. Dechreuais fy swydd bresennol ym mis Gorffennaf 2023.