Loryn Mulhearn

Rwyf yma i ddarparu cymorth effeithlon a chywir i’r tîm buddsoddi er mwyn sicrhau taith esmwyth i’r cwsmer.

Ymunais â Banc Datblygu Cymru ym mis Hydref 2018, gan weithio o fewn adran Cymorth i Brynu gwasanaethau eiddo.

Cyn hyn, rwyf wedi gweithio fel rheolydd credyd o fewn tîm cyllid, ac fel Cynorthwyydd Personol i gwmni persawr rhyngwladol dramor.