Malcolm Green

Ymunais â Banc Datblygu Cymru yn 2018, gan weithio gyntaf yn ein tîm Cymorth i Brynu Cymru. Erbyn hyn, 'rwy'n gofalu am bortffolio o gwsmeriaid micro fenthyciadau yng nghanolbarth a gogledd Cymru.

Rwyf wedi gweithio ym maes gwasanaethau ariannol ers dros 30 mlynedd. Cyn ymuno â'r Banc Datblygu, bûm yn gweithio ym maes benthyca morgeisi a masnachol gyda'r Halifax, Barclays a Countrywide lle bûm yn delio â phob agwedd ar reoli cyfrifon.