Michael Bakewell

Rwy’n gweithio gyda busnesau Cymru sy’n canolbwyntio ar dechnoleg a’r rhai sydd am symud i Gymru i sicrhau sefyllfa eiddo deallusol cryf wrth iddynt dyfu.

Rwy'n gweithio yn ein swyddfa yn Wrecsam, ac rwy'n canolbwyntio ar gyfleoedd busnes yn chanolbarth a ngogledd Cymru. Gallaf helpu cwmnïau sy'n dechrau o'r newydd a chwmnïau cam cynnar sy'n ceisio datblygu a masnacheiddio eu syniadau.

Rwyf wedi gweithio yn y sector cyfalaf menter technoleg, ledled Cymru a gogledd Lloegr, ers dechrau'r 2000au.

Rwyf wedi buddsoddi'n llwyddiannus mewn cwmnïau sy'n gweithio mewn amrywiaeth o farchnadoedd technoleg yn amrywio o feddalwedd i effeithlonrwydd ynni, i ddyfeisiau meddygol a deunyddiau newydd amrywiol.

Mae gen i MBA o'r Ysgol Fusnes Agored.