Michael Bakewell

Ymunais â thîm buddsoddi mentrau technoleg ‘Banc Datblygu Cymru’ ym mis Awst 2019. Rwy’n gweithio gyda busnesau Cymru sy’n canolbwyntio ar dechnoleg a’r rhai sydd am symud i Gymru i sicrhau sefyllfa eiddo deallusol cryf wrth iddynt dyfu. Rwy'n gweithio yn ein Pencadlys yn Wrecsam, ac rwy'n canolbwyntio ar gyfleoedd busnes yng ngogledd a chanolbarth Cymru

Rwyf wedi gweithio yn y sector cyfalaf menter technoleg, ledled Cymru a gogledd Lloegr, ers dechrau'r 2000au. Rwyf wedi buddsoddi'n llwyddiannus mewn cwmnïau sy'n gweithio mewn amrywiaeth o farchnadoedd technoleg yn amrywio o feddalwedd i effeithlonrwydd ynni, i ddyfeisiau meddygol a deunyddiau newydd amrywiol.

Mae gen i MBA o'r Ysgol Fusnes Agored.