A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Natalie Hughes

Rwy'n darparu cymorth buddsoddi i'r tîm buddsoddiadau newydd, gan helpu i ddarparu'r gwasanaeth cwsmer gorau posibl. Rwy'n gweithio ar draws nifer o gronfeydd gan gynnwys Cronfa Busnes Cymru, Cronfa Cyfalaf Gweithio Busnes, Cronfa Olyniaeth Rheoli Cymru a Chronfa Buddsoddi Hyblyg Cymru.

Rydw i'n gweithio yn ein swyddfeydd yng Nghaerdydd ond yn darparu cefnogaeth ar draws Cymru gyfan. Rwyf hefyd yn meddu ar radd yn y gyfraith.