Natalie Hughes

Rôl y gweinyddwr cymorth buddsoddi yw cadw'r olwynion yn troi y tu ôl i'r llenni. Rwy'n gwneud yn siŵr fod pob proses yn cael ei rheoli'n gyflym, ac mae hynny’n arwain at sicrhau fod pob cwsmer yn cael y gwasanaeth gorau posibl.

Rwy'n gweithio ar draws nifer o gronfeydd gan gynnwys Cronfa Busnes Cymru, Cronfa Cyfalaf Gweithio Busnes, Cronfa Olyniaeth Rheoli Cymru a Chronfa Buddsoddi Hyblyg Cymru.

Rydw i'n gweithio yn ein swyddfeydd yng Nghaerdydd, ond yn darparu cefnogaeth ar draws Cymru gyfan.

Rwyf hefyd yn meddu ar radd yn y Gyfraith.