A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Neil Maguiness

Rwy'n aelod o bwyllgor buddsoddi'r Grŵp. Mae fy rôl hefyd yn cynnwys goruchwylio cydymffurfiad rheoleiddiol a sicrwydd ansawdd ar gyfer y Grŵp.

Gyda chymwysterau ACIB, ymunais â'r cwmni yn 2006 fel rheolwr portffolio. Cyn hyn, treuliais saith mlynedd yn rheoli portffoliau buddsoddi a chynnal gwerthusiadau ariannol busnesau ar gyfer Awdurdod Datblygu Cymru. Roedd hyn wedi cyfnod o naw mlynedd gyda Banc Lloyds lle'r oeddwn yn arbenigo mewn Bancio a Rheoli Risg ar gyfer Busnesau Bach a Chanolig.